ProductesTubs i accessoris

Canonada de sanejament, per protecció de cable, per canalització d'aigua, etc...