ProductesCiments i morters

Mobiliari de cuina i bany

Ciments Cola

L'evolució en els ciments cola ha estat espectacular, derivada de l'evolució dels paviments i revestiments que han anat apareixent. Avui en dia hi ha un tipus de ciment cola adient per cada tipus de producte, format i per a on ha d'anar col·locat. Des d'un ciment cola estàndard, tipus C1TE (Vat Extra), per paviment de gres bàsic per trasters, passant per un C2TE (Vat Porcelánico Flex) per la col·locació de porcellànics en paviment i revestiments interior, fins a un C2TES1 o S2 apte per col·locar porcellànics, pedres, granets, tant en paviment com revestiment a interior i exterior, la gamma cobreix la totalitat de productes i situacions. I l'última novetat, els ciments cola en consistència gel, més homogenis, flexibles, fàcils de posar en obra i d'un rendiment millorat, més respectuosos amb el medi ambient i amb màxima protecció per la salut del professional que l'utilitza.

Propamsa, fabricant referent en el sector de la construcció espanyol, ens proporciona totes aquestes solucions, i molt més... I no oblidem els morters per l'ompliment de junta entre peces, amb la gamma Borada Plus tenim al nostre abast més de 20 colors d'un producte resistent a l'aigua, amb efecte anti floridura, molt fàcil de posar en obra. I per situacions de més demanda de resistència, per exemple piscines, laboratoris, etc on ens trobarem diferents àcids i químics, les borades Epoluxe, amb base epoxy, són les solucions de llarga durada i màxima tranquil·litat sanitària.


Mobiliari de cuina i bany

Morters tècnics

La inversió en I+D de Propamsa i Betec l'ha permès aportar una enorme varietat de morters tècnics per donar solucions a dificultats constructives habituals al sector:

Reomplerts i Anellatges, per situacions on s'han d'executar solidificació de forats o zones obertes, amb una importància màxima a les resistències físiques del resultat final, Propam 180 Serena es la solució adient. I per la sodificació d'anellatges amb varilles de ferro amb altes càrregues estructurals, Betopox Anclajes es un producte versàtil.
Morters Autonivellans, per recrescuts de 2 fins a 30 mm que permeten una rapida execució amb un resultat òptim, reduint temps i costos. Betolevel 15 / Betolevel 30 són referència.
Reparació i Protecció del formigó, per aquelles situacions on elements estructurals de formigó (pilars, jàsseres, etc...) han patit un desgast i requereixen la seva reconstrucció augmentant les característiques físiques del propi element. Propam Repar soluciona qualsevol situació d'aquest tipus. I la gamma per la protecció dels elements ens assegura minimitzar riscos a nivell de l'estructura de ferro interna, de la unió d'un element amb formigó i de la protecció externa del propi formigó dels atacs atmosfèrics, com el fred, la sal, etc... Betopaint, Betoprim Epoxy i Betopox 920 P són alguns dels productes que ens protegiran de futures situacions problemàtiques.
Morters fixació, per situacions on cal una molt rapida posada en ús d'un element a fixar, com les tapes de fosa que ens trobem a les voreres i carreteres, Propam Fast ens permetrà tornar a obrir al transit una zona on s'ha col·locat un element de fosa en un molt breu espai de temps, amb les garanties que l'element resistirà perfectament les càrregues del pas de vehicles/persones.